Obok prezydenta RP Ignacego Mościckiego (czwarty z lewej) widoczni są m.in. minister komunikacji Juliusz Ulrych (na lewo od prezydenta RP),  minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz (na prawo do prezydenta RP) generał Jakub Krzemieński (na prawo od ministra Raczkiewicza). Za dostojnikami widoczny szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally, adiutant prezydenta RP kapitan Józef Hartman (na pierwszym planie 1. prawej).