Prezydent RP Ignacy Mościcki w asyście wojskowych, członków rządu i adiutantów kpt. Józefa Hartmana (1. z lewej) i kpt. Stefana Kryńskiego (2. z lewej) przechodzi przed kompanią reprezentacyjną 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej na peronie dworca. Widoczni m.in.: marszałek Edward Śmigły-Rydz i minister spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzycki.