Grupa delegatów na warszawskim dworcu kolejowym. Widoczni od prawej: wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck, minister spraw zagranicznych August Zaleski, poseł RP w ZSRR Stanisław Patek, NN, dyrektor Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Schaetzel.