Komendant Wyższej Szkoły Wojennej, płk Louis Faury w towarzystwie płk. Franciszka Kleeberga (w środku) i mjr. Pilleganda (stoi).