Prace wykopaliskowe polsko-francuskie w Górnym Egipcie w Edfu z udziałem profesorów Kazimierza Michałowskiego i Jerzego Manteuffela.