Stoją od lewej: Stanisław Wyspiański, Lucjan Rydel, Karol Maszkowski; siedzą od lewej Henryk Opieński, Stanisław Estreicher.

Fotografia Luliusza Mienia z 1893 roku opublikowana w książce "Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla", tom 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1979 roku.