Prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi na fotelu) podczas zwiedzania wystawy. Widoczni m.in. prof. Zygmunt Kamiński (stoi 2. z lewej), poseł Antoni Snopczyński (stoi z lewej).