Członkowie komitetu organizacyjnego wystawy. Stoją od prawej: Legranche, szef propagandy przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu Jan Lechoń, Jerzy Sienkiewicz, kustosz Biblioteki Polskiej w Paryżu Czesław Chowaniec, siedzą od lewej: muzykolog Leopold Bienenthal, żona Leopolda Bienenthala, dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu Franciszek Pułaski, Sand, NN, Żaburski.