Uczestnicy uroczystego otwarcia wystawy. Widoczni m.in.: prezes Zachęty Stanisław Brzeziński (z cylindrem w dłoni), wiceprezes Zachęty malarz Stanisław Zawadzki (3. z lewej), premier Marian Kościałkowski (pierwszy rząd 3. z lewej), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Konstanty Chyliiński (brunet z brodą), artysta malarz Kazimierz Lasocki (łysy z brodą), artysta malarz Wojciech Kossak (nieostra twarz).