Otwarcie wystawy przez premiera Janusza Jędrzejewicza. Obok widoczna żona premiera Maria, minister poczt i telegrafów Bogusław Miedziński (stoi przy premierze), artysta malarz Stanisław Rzecki (z prawej z wąsami).