Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in.: prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (3. z lewej), wiceprezydent Warszaway Jan Pohoski (4. z lewej), rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wojciech Jastrzębowski (6. z lewej), naczelnik Wydziału Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Władysław Zawistowski (7. z lewej).