Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. w pierwszym rzędzie od lewej: dyrektor Okręgu Poczt i Telegrafów w Karkowie Alfred Spett, dr Stankowski, wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, artysta malarz i rzeźbiarz Stanisław Szukalski, wiceprezydent Krakowa Rudolf Radzyński, prof. Franciszek Walter, artysta malarz Wincenty Wodzinowski, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych Karol Kramarczyk (najwyższa postać z tyłu).