Premier Leon Kozłowski przecina wstęgę. W głębi widoczni m.in. konserwator z Luwru Paul Jamot i minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz.