Jury kwalifikacujące prace na olimpijski konkurs sztuki w Berlinie podczas zwiedzania wystawy. Widoczni od lewej: wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Jerzy Grabowski, artysta rzeźbiarz Józef Starzyński, radca w Wydziale Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Jerzy Sienkiewicz, artysta malarz Michał Boruciński, artysta rzeźbiarz Franciszek Strynkiewicz, artysta malarz Wacław Wąsowicz, architekt Stanisław Rogoyski, artysta malarz Zygmunt Kamiński, artysta malarz Henryk Stażewski, artysta rzeźbiarz Henryk Kuna.