Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Iranu w Polsce Nadir Mirza Arasteh (I. rząd 5. z lewej), premier Walery Sławek (4. z lewej), gen. Czesław Jarnuszkiewicz, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski (po lewej od generała), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Branko Lazarević (2. z lewej), prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (3. z lewej).