Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński (2. z lewej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rajnold Przeździecki (3. z lewej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Branco Lazarević (4. z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer (6. z lewej), poseł nadzwyczajny minister pełnomocny Węgier w Polsce Peter de Matuska (7. z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP pułkownik Jan Głogowski (w mundurze), ambasador Francji w Polsce Jules Laroche (9. z lewej), artysta malarz Wacław Borowski (10 z lewej), prezydent RP Ignacy Mościcki (I rząd 3. z prawej), artysta malarz i rzeźbiarz Xawery Dunikowski (I rząd 2. z prawej). W drugim rzędzie widoczni artyści malarze Stefan Filipkiewicz i Władysław Jarocki.