Uczestnicy otwarcia wystawy. Stoją przed wstęgą od lewej: wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński, prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki, redaktor naczelny Koncernu Prasowego Ilustowanego Kuriera Codziennego Marian Dąbrowski.