Drzeworyt czeskiego twórcy Józefa Pokornego według wzoru Jana Matejki, opublikowany w 1868 roku w "Tygodniku Ilustrowanym" nr 1 s. 50.