Aktorzy i zespół realizatorski w atelier filmowym. Widoczny m.in. Edward Puchalski (na pierwszym planie, w środku, w fartuchu). Fotografia  z lat 1911-1936.