Fotografia z 1941 lub 1942 roku, wykonana w Trockoje. Na pierwszym planie od lewej: gen. Władysław Anders - dowódca Armii, pułk. dypl. Leopold Okulicki, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko.