Ilustracja z książki "Lenin" Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, wydanej w 1930 roku w Poznaniu przez Wydawnictwo  Polskie R. Wegnera.