Portret opublikowany we wspomnieniu pośmiertnym Stanisława Tarnowskiego "Kardynał Dunajewski : książę biskup krakowski", wydanym w 1894 roku w Krakowie.