Grupa polskich uczestników kongresu podczas pobytu w poselstwie polskim, stoją od lewej: Korsak, Grydzewski, Kadenowa, Jan Tomcanyi, Breiterowa, Witold Hulewicz, Juliusz Kaden-Bandrowski, Szalom Asz, Melchior Wańkowicz, Zdzisław Kleszczyński, Stefania Podhorska-Okołów, profesor Huzarski, Kazimierz Wierzyński, siedzą: Dobrowolska, Wańkiewiczowa, Wieleżyńska, Łepkowska, poseł Stanisław Łepkowski, ks. Lubomirska, Stella Olgierd, rtm. Nitman.