Staloryt wydany w Gnieźnie przez Jana Bernarda Langego w 2. poł. XIX w.