Rycina z książki  Józefa Chociszewskiego "Ilustrowane dzieje porozbiorowe Polski od r. 1791-1864", wydanej w 1887 roku w Krakowie przez spółkę J. K. Żupański & K. J. Heumann.