Przygotowywanie do startu balonów Mościce I i Mestwin.