Ilustracja z książki Jerego Samuela Bandtkiego "Dzieje Królestwa Polskiego. T. 2", wydanej w 1820 roku we Wrocławiu u W.B. Korna (tablica między stronami 32 i 33).