Przedstawiciele władz w drodze na Wawel. Widoczni m.in.: na czele pochodu premier Walery Sławek i Generalny Inspektor Sił Zbrojnych gen. Edward Rydz-Śmigły, za nimi wicewojewoda krakowski Piotr Małaszyński (1. z lewej), wojewoda krakowski Władysław Raczkiewicz (w szeregu idących 3. z lewej), prezydent Krakowa Mieczysław Kaplicki (na prawo od Rydza-Śmigłego), starosta grodzki krakowski Władysław Pałosz (na prawo od Kaplickiego).