Uroczystości na Błoniach. Uczestnicy zjazdu przed defiladą. Widoczni m.in.: dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza gen. Jan Kruszewski, dowódca Okręgu Korpusu III (Grodno) gen. Aleksander Litwinowicz.