Posiedzenie inauguracyjne w sali Collegium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszym rzędzie widoczni od prawej m.in.: arcybiskup Edward Ropp, wiceminister Jerzy Błeszyński, nuncjusz apostolski Filippo Cortesi, minister Marian Zyndram Kościałkowski, prymas August Hlond, kardynał Aleksander Kakowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, biskup podlaski Henryk Przeździecki, metropolita wileński Romuald Jałbrzykowski. Widoczny także sekretarz ks. kard. Augusta Hlonda ks. dr Bolesław Filipiak (siedzi a ks. Prymasem).