Widok sali podczas zjazdu. Pierwszy siedzi prezydent Ignacy Mościcki, za nim stoi kpt. Józef Hartman. W pierwszym rzędzie siedzą od prawej: wiceminister Franciszek Doleżal, wiceminister Roger Raczyński, gen. Kazimierz Schally, wiceminister Tadeusz Lechnicki, wojewoda Władysław Jaroszewicz.