Litografia Ludwika Horwarta. Rycina z publikacji: Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia, wydanej przez Józefa Kośmińskiego w Warszawie w 1829 roku.