Książka wydana w 1882 roku w Warszawie przez Red. Biblioteki Warszawskiej oraz Gebethnera i Wolffa.