Obraz z 1861 roku. Ukazuje króla Henryka Walezego (po prawej stronie, u góry) przyglądającego się agonii śmiertelnie rannego Wapowskiego, którego przyniesiono przed oblicze monarchy.  W centrum obrazu stoi Jan Tęczyński, zwrócony do króla i wskazujący poszkodowanego,  a po prawej od niego przed kroólem sprawca śmierci - Samuel Zborowski (z czekanem w dłoni).

Obraz ukazuje wydarzenie z 1574 roku, kiedy  podczas turnieju na Wawelu uświetniającego uroczystości koronacyjne Henryka Walezego wyzwanie rzucone przez możnego Samuela Zborowskiego podjął dworzanin kasztelana wojnickiego, Jana Tęczyńskiego. Zborowski uznał to za obrazę i zaatakował kasztelana Tęczyńskiego śmiertelnie raniąc czekanem usiłującego zapobiec starciu kasztelana przemyskiego Andrzeja Wapowskiego.

 Źródło kopii cyfrowej: http://www.koneser.krakow.pl/matejko/images/matejko1.jpg.