Pocztówka sprzed 1939 roku.  Przedstawia obraz z ołtarza głównego katedry wileńskiej.