Drzeworyt opublikowany w latach 1863-1870 w Krakowie nakładem Franciszka Grzybowskiego i wydrukowany przez Jakoba Johanna.  Na grafice widoczna z tyłu za Marianem Langiewiczem Anna Henryka Pustowojtow.