Rycina opublikowana w jubileuszowym tysięcznym numerze "Tygodnika Illustrowanego" z datą 23 listopada 1878 roku. Pismo wydawał przez 15 lat Józef Unger,  a redaktorem artystycznym był Franciszek Tegazzo.