Generał Kazimierz Sawicki (z prawej) przyjmuje defiladę batalionów Ligii Akademickiej. Obok rektorzy: prof. dr Józef Zawadzki, prof. Bolesław Miklaszewski, prof. Włodzimierz Antoniewicz oraz naczelny komendant Legii Akademickiej płk Tadeusz Tomaszewski (2. z lewej).