Od lewej: Antoni Konewka, Marian Bronisław Godecki, Kazimierz Korniłowicz, w: Instytut Oświaty Dorosłych. Z prac i doświadczeń, red. J. Baranowska, Warszawa 1930, między s. 8 a 9.