Od lewej: Maria Gomólińska,  Władysław Radwan, Aleksander Ludwik Janowski, Stanisław Małkowski, Stanisław Michalski, Józef Zawadzki, w: Oświata pozaszkolna samorządu m. st. Warszawy, red. J. Baranowska, Warszawa 1930, s. 17.