Akwaforta niemiecka z XVII wieku znana także jako: "Próba zamachu na króla Zygmunta III Wazę przez Michała Piekarskiego w 1620".  Rycina z pierwszego tomu dzieła Hioba Ludolfa "Allgemeine Schau – Bühne oder Welt", Franckfurt am Mayn 1699.