Rysunek z publikacji "Zbiór naypięknieyszych i nayinteresownieyszych okolic w Galicyi = Sammlung der schönsten und interesāntesten Gegenden von Galizien", wydanej w 1823 roku we Lwowie przez P. Pillera.