Ilustracja z książki Władysława Bełzy "U kolebki wieszcza : żywot Adama Mickiewicza', wydanej w 1898 roku.