Członkowie gabinetu. Stoją od lewej: minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, premier Felicjan Sławoj Składkowski, marszałek Edward Rydz-Śmigły, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski, minister komunikacji Juliusz Ulrych, minister poczt i telegrafów Emil Kaliński.