Książka wydana w 1841 roku w Wilnie przez T. Glücksberga.