Ilustracja z książki "Obrazki historyczne z życia świątobliwych błogosławionych i zasłużonych krajowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem [!], Polaków i Polek. 2 : Chryzostom Dobrosielski. O pewnym Mazurze żołnierzu. Krzysztof Strzemski. Pustelnicy ś. Romualda w Polsce. Zawisza Czarny. Wanda królowa polska",  wydanej pod redakcją Jana Kantego Gregorowicza w Warszawie w 1862 roku.