Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki gratuluje zwycięzcy zawodów por. Gutowskiemu.

Fotografia Witolda Pikiela.