Fotografia Jerzego Troszczynskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.