Fotografia Jerzego Szurowskiego ze zbiorów Fototeki Fina.