Fotografia Jerzego Szurowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.